SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. února 2018 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka:  38/2018 | Částka:  19/2018
7.3.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

38

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. února 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 8. 12. 2017 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem textilního, oděvního, kožedělného průmyslu

   a

   Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu.

2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Mora- vy ˙ Sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.)

   a

   Svazem dopravy České republiky ˙ Sekce silničního hospodářství.

3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Mora- vy ˙ Sekce silničního hospodářství

   a

   Svazem dopravy České republiky ˙ Sekce silničního hospodářství.

4.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2018 ˙ 2022, uzavřená mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem energetiky a hornictví

   a

   Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

5.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

   a

   Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

6.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 21. 12. 2017 mezi smluvními stranami

   Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy ˙ Asociace svobodných odborů ČR

   a

   Zemědělským svazem České republiky.

Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.