SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. února 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka:  41/2019 | Částka:  17/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


41

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 3. února 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 7. 11. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

      a

      VEOLIA Svazem zaměstnavatelů Malá Voda.

  2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 12. 2018 ˙ 31. 12. 2020, uzavřená dne 24. 10. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Svazem bank a pojišťoven

      a

      Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

  3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 30. 11. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Asociací textilního ˙ oděvního -- kožedělného průmyslu

      a

      Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

  4.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 6. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství ˙ sekce silničního hospodářství

      a

      Svazem dopravy ČR ˙ sekce silničního hospodářství.

  5.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019 pro a. s. a s. r. o., uzavřená dne 6. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství ˙ sekce silničního hospodářství

      a

      Svazem dopravy ČR ˙ sekce silničního hospodářství.

  6.  Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2017--2020, uzavřený dne 6. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků

      a

      Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

  7.  Dodatek č. 4 ke KSVS na roky 2017--2020, uzavřený dne 17. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem ECHO

      a

      Svazem chemického průmyslu ČR.

  8.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 27. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy ˙ Asociace svobodných odborů

      a

      Zemědělským svazem ČR.

  9.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019--2020, uzavřená dne 12. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

      Odborovým svazem KOVO

      a

      Elektrotechnickou asociací České republiky.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.