SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže.

Sbírka:  74/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


74

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s.
o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou
o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 23. listopadu 2017 a 24. listopadu 2017 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2018, na 1 150 občanů z každého státu.

––––––––––––––––––––
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb. m. s.; skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č. 84/2007 Sb. m. s.