SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Sbírka:  42/2017 | Částka:  22/2017
12.7.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


42

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2014 -- 2016 byl v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijat konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

      Změny vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

      Anglické znění konsolidovaného seznamu změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1)
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 26. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s. Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z r. 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011, byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 -- 2012, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2012 -- 2014, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015, byl vyhlášen pod č. 31/2015 Sb. m. s.