SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky

Sbírka:  37/2019 | Částka:  23/2019
19.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


37

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2019 byl v Pekingu podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2019 -- 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky.

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2022.

      České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.