SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. ledna 2019 o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Sbírka:  27/2019 | Částka:  11/2019
1.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

27

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 24. ledna 2019
o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny
stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění


      Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 15. listopadu 2018 bylo schváleno Cenové rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Cenové rozhodnutí bylo publikováno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze dne 21. prosince 2018 a nabylo účinnosti dne 1. ledna 2019.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.