SDĚLENÍ Národní rozpočtové rady ze dne 25. dubna 2018 o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Sbírka:  75/2018 | Částka:  37/2018
4.5.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


75

SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 25. dubna 2018
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu


      Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2017 na úrovni 34,60 % HDP.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady:

doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.