SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 1. dubna 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019

Sbírka:  94/2019 | Částka:  42/2019
2.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


94

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 1. dubna 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019.

      Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 330/2018 Sb. se dne 30. března 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
5
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
952
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
661
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
31

v tom podle volebních stran:

   1   Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
2

  90   Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
26

355   Sdružení KDU-ČSL, NK
1

714   Svobodní
2

e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

      seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

               nevyskytlo se,

      seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

               nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.