SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 28. ledna 2019 o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019

Sbírka:  23/2019 | Částka:  10/2019
29.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


23

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2019
o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 26. ledna 2019, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 243/2018 Sb.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
17
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
4 143
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2 738
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
129

v tom podle volebních stran:

53  Občanská demokratická strana
1

80  Nezávislý kandidát
15

90  Sdružení nezávislých kandidátů -- místní sdružení celkem
108

166  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
5
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

      seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

               nevyskytlo se,

      seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

               nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.