SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 8. ledna 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018

Sbírka:  5/2018 | Částka:  3/2018
9.1.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


5

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 8. ledna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 6. ledna 2018


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018.

      Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 242/2017 Sb. se dne 6. ledna 2018 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
1
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
92
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
80
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
5

v tom podle volebních stran:

        90  Sdružení nezávislých kandidátů -- místní sdružení celkem
4

      470  Sdružení STAN, NK
1

      541  Sdružení Piráti, NK
0
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

       seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

               nevyskytlo se,

       seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

               nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Mgr. Metnar v. r.