SDĚLENÍ Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

Sbírka:  260/2018 | Částka:  131/2018
15.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)