ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 20. března 2013, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Sbírka:  98/2013 | Částka:  46/2013
25.4.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


98

ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 20. března 2013,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů


      Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

      Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb. a ústavního zákona č. 71/2012 Sb., se mění takto:


      1.  V čl. 27 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou ˙Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.˙.

      2.  V čl. 86 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou ˙Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.˙.

Čl. II

      Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.


Zeman v. r.


Nečas v. r.