Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Sbírka:  55/2000 | Částka:  19/2000
31.3.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

55

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 10. března 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění:

Čl. I

      Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
se-znam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, se mění takto:


      Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb. zní:

,,Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.