VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Sbírka:  13/2019 | Částka:  6/2019
18.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


13

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2019
o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2019 II (dále jen ˙dvacetikoruna˙).

§ 2

      (1)  Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po 2. září 20121).

      (2)  Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Viléma Pospíšila. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet ˙1873˙, text ˙VILÉM POSPÍŠIL˙, letopočet ˙1942˙ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙20 Kč˙. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena ˙V˙ a ˙O˙, jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

      (3)  Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2019.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 13/2019 Sb.
Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 II


(rubová strana)\raster="rg3"


––––––––––––––––––––
1)
Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.