VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

Sbírka:  20/2019 | Částka:  9/2019
24.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


20

VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2019
o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      Dnem 31. ledna 2019 se ke 100. výročí budová-ní československé měny vydává pamětní bankovka po 100 Kč vzoru 2019 (dále jen ˙bankovka˙).

§ 2

      (1)  Bankovka je 84 mm široká a 194 mm dlouhá. Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm a v její délce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným proužkem.

      (2)  Stupňovitý vodoznak je umístěn na 53 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen ˙kupon˙) a tvoří jej portrét Aloise Rašína. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Aloise Rašína je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu ˙100˙ a lipový list s plodem.

      (3) Ochranný proužek o šířce 1,4 mm je zapuš-těn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany v její pravé polovině. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext ˙100 let Kč a dva lipové lístky˙.

      (4)  Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v pravé horní části tiskového obrazce lícní strany a levé horní části tiskového obrazce rubové strany v podobě linek a plošek na lipovém lístku. V průsvitu proti světlu se linky a plošky soutiskové značky z obou stran bankovky spojí ve stylizovaná písmena AR.

      (5)  Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.

      (6)  Na lícní i rubové straně bankovky jsou tis-kem z plochy vytištěny na kuponu žluté kroužky.

§ 3

      (1)  Na líci bankovky je v levé části tiskového obrazce portrét prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Jméno ˙ALOIS RAŠÍN˙ je umístěno vlevo od portrétu a je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. Vpravo od portrétu je vyobrazena budova ústředí České národní banky v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vytištěna tiskem z plochy v odstínech žluté, oranžové a hnědé barvy. Kolem sousoší jsou zvlněné rastrové pásy. V dolní části budovy je opticky proměnlivou barvou vytištěna kruhová plocha s monogramem Republiky československé ˙RČS˙ a lipovými líst-ky. Proměnlivá barva se v závislosti na úhlu dopadu světla mění ze zelené na zlatavou. Vpravo od budovy jsou tiskem z hloubky vytištěny lipové listy v odstínech hnědé barvy. Při spodním okraji bankov- ky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé jméno autorky výtvarného návrhu bankovky ˙EVA HAŠKOVÁ INV.˙, vpravo jméno rytce ˙MARTIN SRB SC.˙.

      (2)  V pravé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky ˙STO KORUN ČESKÝCH˙, pod ním je ve dvou řádcích uveden název emisní banky ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA˙. Plocha písmen slova STO je vyplněna opakujícím se mikrotextem ˙STO˙. Vpravo od monogramu je označení představitele emisní banky slovem ˙GUVERNÉR˙ a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky ˙2019˙ je umístěn vlevo od monogramu. Na pásu při pravém okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo ˙100˙ a opakující se mikrotext ˙100˙. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Podtisk bankovky je vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v odstínech žluté a oranžové barvy s opakujícím se mikrotextem ˙ČNB 100˙.

      (3)  V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky v odstínech žluté a hnědé barvy hodnotové číslo ˙100˙ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna opakujícím se mikrotextem ˙AR˙. V dolní části kuponu je vytištěn v kruhové ploše tiskem z hloubky v barvě hnědé český heraldický lev se srdečním štítem se znakem Slovenska. V kruhové ploše se lvem je umístěn skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo ˙100˙.

§ 4

      (1) Na rubu bankovky je uprostřed tiskového obrazce vytištěna alegorická hlava Republiky s náznakem frygické čapky z průčelí budovy Státní tis-kárny cenin v Praze. Vlevo od portrétu je vytištěno průčelí tzv. Schebkova paláce v Praze, někdejšího sídla Bankovního úřadu ministerstva financí a Národní banky Československé. Hlavu zprava částečně překrývá vavřínová ratolest. Pod ratolestí je umístěn velký státní znak České republiky. Pod hlavou je umístěn text ˙1919˙ a ˙2019˙. Průčelí Schebkova paláce, portrét, kontura vavřínové ratolesti a státní znak jsou vytištěny tiskem z hloubky v odstínech šedé a hnědé barvy. Na pásu při levém okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo ˙100˙ a opakující se mikrotext ˙100˙. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole umístěn nápis ˙PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA˙. Při spodním okraji bankovky je drobným písmem vlevo vytištěn nápis ˙© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA˙, uprostřed ˙STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁT-NÍ PODNIK, PRAHA˙ a vpravo jméno rytce ˙MARTIN SRB SC.˙. Při dolním a pravém okraji tiskového obrazce jsou zvlněné rastrové pásy s opakujícím se pozitivním a negativním mikrotextem se jmény představitelů centrální banky v letech 1919 až 2019. Všechny uvedené části tiskového obrazce a výplně hlubotiskových kontur jsou vytištěny tiskem z plochy v odstínech žluté, oranžové, šedé a hnědé barvy.

      (2)  V horní části kuponu je vytištěno tiskem z plochy v odstínech šedé, žluté a oranžové barvy hodnotové číslo ˙100˙ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna v horní části drobným rastrem a v dolní části opakujícím se mikrotextem ˙100˙. Podtisk bankovky je vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v odstínech žluté, oranžové a šedé barvy s opakujícím se mikrotextem ˙ČNB 100˙ a ˙1919˙ ˙2019˙.

      (3)  Označení série bankovky dvěma velkými písmeny abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole a vlevo nahoře. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé.

§ 5

      Vyobrazení bankovky je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 6

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2019.
Guvernér:


Ing. Rusnok v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 20/2019 Sb.


Vyobrazení pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

(lícní a rubová strana)

\raster="rg2"

\raster="rg3"