VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

Sbírka:  21/2019 | Částka:  9/2019
24.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


21

VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2019
o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 31. ledna 2019 se vydává zlatá mince v nominální hodnotě 100 000 000 Kč ke 100 letům česko-slovenské koruny (dále jen ˙mince˙).

      (2)  Mince se vydává v běžném provedení.

      (3)  Mince se vyrábí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 130 kg, její průměr 535 mm a síla 48 mm. Při výrobě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,44 kg, odchylka v průměru nahoru 5 mm a odchylka v síle 5 mm. Hrana mince je vroubkovaná.

§ 2

      (1)  Na lícní straně mince je uprostřed mincovního pole ztvárněno logo České národní banky ˙ČNB˙, které částečně překrývá zobrazení kolku hodnoty 1 K z roku 1919.

      (2)  V horní části mincovního pole se nacházejí štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního zna-ku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Pod spodní čás-tí loga je vyobrazen motiv z rubové strany česko- slovenské padesátihaléřové mince z roku 1921, dva svazky klasů ovinuté stužkou. Štíty s heraldickými zvířaty a svazky klasů jsou spojeny z levé a pravé strany lipovými listy do kruhové kompozice.

      (3)  Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙100 MILIONŮ Kč˙ je umístěno ve spodní části mincovního pole.

      (4)  Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙. Jednotlivá slova jsou od sebe oddělena hvězdičkami.

      (5)  Při levém dolním okraji mince se nachází značka společnosti Metalor, která je tvořena troj-úhelníkem se zaoblenými vrcholy, písmeny ˙m˙ a ˙p˙ uvnitř trojúhelníku a textem ˙ESSAYEUR FONDEUR˙ vně trojúhelníku a značka Münze Österreich, která je tvořena logem mincovny a textem ˙MÜNZE ÖSTERREICH˙.

      (6)  Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙ a textem ˙ČESKÁ MINCOVNA˙, se nachází při pravém dolním okraji mince.

§ 3

      (1)  Na rubové straně mince je stylizovaný monumentální český heraldický lev se srdečním štítem se znakem Slovenska. Pod lvem se nachází motiv rubové strany československé korunové mince z roku 1922.

      (2)  Po obvodu mince je v opisu text ˙100 LET ČESKO-SLOVENSKÉ KORUNY˙ a letopočty ˙1919˙ a ˙2019˙.

      (3)  Text a letopočty jsou od sebe odděleny hvězdičkami. Příjmení autora mince akademického sochaře Vladimíra Oppla je umístěno vlevo pod lví tlapou.

§ 4

      Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 5

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2019.
Guvernér:


Ing. Rusnok v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 21/2019 Sb.


Vyobrazení zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

(lícní a rubová strana)

\raster="rg4" \raster="rg5"