VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  345/2019 | Částka:  145/2019
20.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


345

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 99/2019 Sb., a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/2015 Sb., vyhlášky č. 410/2016 Sb., vyhlášky č. 412/2017 Sb. a vyhlášky č. 334/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 a v označení přílohy č. 1 se text ˙č. 1˙ zrušuje.

      2.  § 2 se zrušuje.

      3.  V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno, se za slova ˙Brno-Kohoutovice˙ vkládají slova ˙ , Úřad městské části Brno-Komín˙.

      4.  V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň se za slova ˙Plzeň 5-Křimice˙ vkládají slova ˙ , Úřad městského obvodu Plzeň 6-Litice˙.

      5.  V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se za slovo ˙Dřevčice˙ vkládá slovo ˙ , Horoušany˙.

      6.  V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav se za slovo ˙Sedlec˙ vkládá slovo ˙ , Semčice˙.

      7.  V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram se za slovo ˙Počaply˙ vkládá slovo ˙ , Počepice˙.

      8.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙Abú Dhabí
velvyslanectví˙

vkládá nový řádek, který zní:

˙Ankara
velvyslanectví˙.

      9.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙Hanoj
velvyslanectví˙

vkládá nový řádek, který zní:

˙Havana
velvyslanectví˙.

      10.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙Jakarta
velvyslanectví˙

vkládá nový řádek, který zní:

˙Jekatěrinburg
generální konzulát˙.

      11.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙Kodaň
velvyslanectví˙

vkládá nový řádek, který zní:

˙Kuvajt
velvyslanectví˙.

      12.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙Madrid
velvyslanectví˙

vkládají nové řádky, které znějí:

˙Manchester
generální konzulát
  Mexiko
velvyslanectví
  Milán
generální konzulát˙.

      13.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙New York
generální konzulát˙

vkládá nový řádek, který zní:

˙Nikósie
velvyslanectví˙.

      14.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

˙Toronto
generální konzulát˙

vkládají nové řádky, které znějí:

˙Tunis
velvyslanectví
  Ulánbátar
velvyslanectví˙.

      15.  Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1. února 2020.
Ministr:


Hamáček v. r.