VYHLÁŠKA ze dne 19. června 2018, o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

Sbírka:  134/2018 | Částka:  68/2018
28.6.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


134

VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2018,
o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace
a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 3a odst. 9 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje formát a strukturu datových zpráv, jejichž prostřednictvím sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu a žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle zákona zapisuje údaje do rejstříku.

§ 2

Formát a struktura datové zprávy

      (1)  Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu zapíše do rejstříku údaje podle § 3a odst. 3 písm. a) a b) zákona prostřednictvím internetové aplikace rejstříku.

      (2)  Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu zapíše do rejstříku údaje podle § 3a odst. 3 písm. c) až h) zákona ve formátu CSV prostřednictvím internetové aplikace rejstříku nebo přímo jejím prostřednictvím.

      (3)  Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona, který nezapisuje do rejstříku údaje podle odstavce 1, zapíše do rejstříku údaje podle § 3a odst. 3 písm. h) zákona prostřednictvím internetové aplikace rejstříku.

      (4)  Údaje podle odstavce 2 zapisované ve formátu CSV zapisují sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu ve formě výčtu požadovaných údajů oddělených středníkem, a to bez mezer v textu před středníkem a za středníkem, v pořadí vyplývajícím z provozní dokumentace rejstříku.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministr:


Ing. Plaga, Ph.D., v. r.