VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

Sbírka:  160/2019 | Částka:  68/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


160

VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

      Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., se mění takto:

      1.  Přílohy č. 2 až 5 znějí:
˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

      2.  V příloze č. 2 u oboru státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny požadovaný rozsah znalostí zní:

      3.  V příloze č. 2 u oboru státní služby Veterinární péče požadovaný rozsah znalostí zní:Čl. II


Účinnost


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou čl. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2019.
Ministr:


Hamáček v. r.