VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  334/2018 | Částka:  161/2018
28.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


334

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., (dále jen ˙zákon˙) a § 12 odst. 2 zákona, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/2015 Sb., vyhlášky č. 410/2016 Sb. a vyhlášky č. 412/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec se za slovo ˙Hatín˙ vkládají slova ˙ , Horní Meziříčko˙.

      2.  V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno se za slova ˙Úřad městské části Brno-Medlánky˙ vkládají slova ˙ , Úřad městské části Brno-Nový Lískovec˙.

      3.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek ˙Bern            velvyslanectví˙
vkládá nový řádek, který zní:
˙Bělehrad       velvyslanectví˙.

      4.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek ˙Káhira         velvyslanectví˙
vkládá nový řádek, který zní:
˙Kišiněv        velvyslanectví˙.

      5.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek ˙Sydney        generální konzulát˙
vkládá nový řádek, který zní:
˙Šanghaj        generální konzulát˙.

      6.  V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek ˙Tel Aviv      velvyslanectví˙
vkládá nový řádek, který zní:
˙Tokio          velvyslanectví˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr:


Hamáček v. r.