VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  265/2018 | Částka:  135/2018
29.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


265

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

      Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V části ˙Jihočeský kraj˙, písm. d) se za slovo ˙Dešná,˙ vkládá slovo ˙Písečné,˙.

      2.  V části ˙Jihočeský kraj˙, písm. m) se za slovo ˙Olešnice,˙ vkládá slovo ˙Petříkov,˙.

      3.  V části ˙Jihočeský kraj˙, písm. q) se slovo ˙Pivkovice,˙ zrušuje.

      4.  V části ˙Karlovarský kraj˙, písm. c) se za slovo ˙Jenišov,˙ vkládá slovo ˙Kolová,˙.

      5.  V části ˙Liberecký kraj˙, písm. a) se za slovo ˙Okna,˙ vkládá slovo ˙Ralsko,˙.

      6.  V části ˙Moravskoslezský kraj˙, písm. n) se za slovo ˙Rusín,˙ vkládají slova ˙Slezské Pavlovice,˙.

      7.  V části ˙Moravskoslezský kraj˙, písm. u) se slova ˙Třinec, Vendryně, Vělopolí˙ nahrazují slovy ˙Vendryně, Vělopolí, Magistrát města Třinec˙.

      8.  V části ˙Olomoucký kraj˙, písm. i) se za slova ˙Brodek u Přerova,˙ vkládá slovo ˙Citov,˙ a za slovo ˙Lazníky,˙ se vkládá slovo ˙Líšná,˙.

      9.  V části ˙Olomoucký kraj˙, písm. j) se za slovo ˙Lužice,˙ vkládají slova ˙Město Libavá,˙.

      10.  V části ˙Pardubický kraj˙, písm. d) se za slovo ˙Leštinka,˙ vkládá slovo ˙Liboměřice,˙.

      11.  V části ˙Pardubický kraj˙, písm. k) se za slovo ˙Valy,˙ vkládá slovo ˙Vápno,˙.

      12.  V části ˙Středočeský kraj˙, písm. a) se za slovo ˙Struhařov,˙ vkládá slovo ˙Teplýšovice,˙.

      13.  V části ˙Středočeský kraj˙, písm. o) se za slovo ˙Žerčice,˙ vkládá slovo ˙Židněves,˙.

      14.  V části ˙Středočeský kraj˙, písm. q) se za slovo ˙Libiš,˙ vkládá slovo ˙Nedomice,˙.

      15.  V části ˙Středočeský kraj˙, písm. x) se za slovo ˙Hospozín,˙ vkládá slovo ˙Jarpice,˙ a za slovo ˙Klobuky,˙ se vkládá slovo ˙Královice,˙.

      16.  V části ˙Ústecký kraj˙, písm. k) se za slovo ˙Záluží,˙ vkládají slova ˙Žabovřesky nad Ohří,˙.

      17.  V části ˙Kraj Vysočina˙ se na konci textu písmene l) doplňuje slovo ˙ , Urbanov˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr:


Hamáček v. r.