VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Sbírka:  64/2019 | Částka:  25/2019
28.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


64

VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 20. března 2019 se ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je stylizované zobrazení vývojových fází člověka se třemi překrývajícími se portréty z profilu. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙. Označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙ se nachází při pravém spodním okraji mince. Značka České mincovny, která je tvořena písmeny ˙Č˙ a ˙M˙, se nachází pod označením nominální hodnoty.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Aleše Hrdličky. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu text ˙ALEŠ HRDLIČKA˙. Při pravém spodním okraji mince jsou umístěny letopočty ˙1869˙ a ˙2019˙ a indiánská čelenka. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází pod letopočtem 2019.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. března 2019.
Guvernér:


v z. Ing. Nidetzký v. r.viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 64/2019 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky


(lícní a rubová strana)