VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2019 o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

Sbírka:  63/2019 | Částka:  25/2019
28.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


63

VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2019
o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 5. března 2019 se vydává pamětní zlatá mince po 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny (dále jen ˙mince˙).

      (2)  Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

      (1)  Na lícní straně mince je ztvárněn perforovaný arch kolků 1 K s vytrženým prostředním kolkem. V horní části mincovního pole jsou umístěna heraldická zvířata z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Po obvodu mince v mezikruží je v opisu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙10 000 Kč˙ a značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami.

      (2)  Rubové straně mince dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně a symbolicky položen na uherské straně bankovky Rakousko-uherské banky 100 K vzor 1912. Po obvodu mince je v opisu text ˙ČESKOSLOVENSKÁ MĚNA˙ a letopočty ˙1919 - 2019˙ umístěné v mezikruží. Za slovem ˙MĚNA˙ jsou iniciály autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny kompozicí písmen ˙J˙ a ˙O˙. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami.

      (3)  Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. března 2019.
Guvernér:


v z. Ing. Nidetzký v. r.viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 63/2019 Sb.
Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny


(lícní a rubová strana)


\raster="rg2" \raster="rg3"