VYHLÁŠKA ze dne 25. dubna 2018 o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Sbírka:  74/2018 | Částka:  37/2018
4.5.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


74

VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2018
o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení


      Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 197 odst. 3 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.

§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

      (1)  Službami spojenými s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jsou
a)
vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této vyhlášce),
b)
možnost ovládat platební účet prostřednictvím internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),
c)
provedení úhrady podnikatelem poskytujícím platební služby (dále jen ˙poskytovatel˙) plátci (bod 3 přílohy k této vyhlášce),
d)
provedení úhrady poskytovatelem příjemce (bod 4 přílohy k této vyhlášce),
e)
provedení úhrady poskytovatelem plátce na základě trvalého příkazu, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení tohoto příkazu (bod 5 přílohy k této vyhlášce),
f)
provedení inkasa poskytovatelem plátce, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení souhlasu plátce (bod 6 přílohy k této vyhlášce),
g)
vydání debetní platební karty k platebnímu účtu (bod 7 přílohy k této vyhlášce),
h)
výběr hotovosti uživatelem platebních služeb z jeho platebního účtu (bod 8 přílohy k této vyhlášce),
i)
odeslání textové zprávy uživateli platebních služeb s informací o platební transakci, o zůstatku na platebním účtu, či jeho změně, povoluje-li zákon sjednat pro tento případ úplatu (bod 9 přílohy k této vyhlášce),
j)
poskytnutí doplňujících nebo častějších informací o platební transakci uvedených v § 146 a 147 zákona o platebním styku a informací o zůstatku na platebním účtu uživateli platebních služeb v pravidelném intervalu v papírové či elektronické podobě (bod 10 přílohy k této vyhlášce).

      (2)  Jednotné označení a charakteristika služeb podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 74/2018 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.