VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Sbírka:  133/2018 | Částka:  68/2018
28.6.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


133

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)


      Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

Čl. I

      Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:

      1.  V § 3 odst. 6 se slovo ˙nejpozději˙ zrušuje a slova ˙po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání˙ se nahrazují slovy ˙od předání původně odevzdaného výkazu˙.

      2.  V § 4 odst. 2 se slova ˙4 a 5˙ nahrazují slovy ˙3 a 4˙, slovo ˙nejpozději˙ se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.˙.

      3.  V § 4 odst. 3 se slovo ˙nejpozději˙ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Pokud výrobce využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.˙.

      4.  V § 4 odst. 4 se slovo ˙nejpozději˙ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Pokud výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.˙.

      5.  V § 4 odst. 5 se slova ˙po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání˙ nahrazují slovy ˙od předání původně odevzdaného výkazu˙.

      6.  V § 5 odst. 1 se slovo ˙nejpozději˙ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Pokud výrobce tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.˙.

      7.  V § 5 odst. 2 se slovo ˙nejpozději˙ zrušuje a slova ˙po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání˙ se nahrazují slovy ˙od předání původně odevzdaného výkazu˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Ing. Hüner v. r.