VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2018 o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Sbírka:  141/2018 | Částka:  73/2018
12.7.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


141

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018
o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů
osobami oprávněnými poskytovat platební služby


      Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 221 odst. 5:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku (dále jen ˙oznámení˙), jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

§ 2

Oznámení

      Osoba oprávněná poskytovat platební služby předkládá České národní bance oznámení zahrnující v části
a)
A úvodní oznámení,
b)
B průběžné oznámení a
c)
C závěrečné oznámení.

§ 3

Podrobnosti náležitostí oznámení

      Osoba oprávněná poskytovat platební služby podává oznámení na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a postupně do něj doplňuje údaje do jednotlivých částí podle § 2.

§ 4

Formát a další technické náležitosti oznámení

      (1)  Oznámení se podává ve formátu xls/xlsx.

      (2)  Oznámení jsou České národní bance předávána prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr informačních povinností a výkazů.

      (3)  Oznámení lze učinit také v anglickém jazyce. Vzor formuláře v anglickém jazyce je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce

§ 5

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.