VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

Sbírka:  275/2018 | Částka:  138/2018
7.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


275

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2018
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 12. prosince 2018 se k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.
§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole ztvárněna socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Kolem svatozáře je v opisu umístěn název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙ se nachází při levém spodním okraji mince. Značka České mincovny tvořená písmeny ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna vpravo od podstavce.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole svislý text ˙JAN BROKOFF˙, který je v horní části doplněn kruhovou kompozicí s letopočty ˙1718˙ a ˙2018˙. Text a letopočty jsou doplněny historizujícím dekorem s barokními detaily. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází při levém spodním okraji mince.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. prosince 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 275/2018 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa


(lícní a rubová strana)
\raster="rg2" \raster="rg3"