VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Sbírka:  279/2018 | Částka:  140/2018
7.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


279

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.


      Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:

Čl. I

      Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 11 písm. a) se za slova ˙regulačního plánu˙ vkládají slova ˙ , který nenahrazuje územní rozhodnutí,˙.

      2.  V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
      3.  V příloze č. 2 v textu pod tabulkou č. 1 větě druhé se slova ˙nezastavěného stavebního pozemku˙ nahrazují slovy ˙nezastavěného pozemku˙ a na kon-ci textu věty se doplňují slova ˙ , nebo regulačním plánem, který nenahrazuje územní rozhodnutí˙.

      4.  V příloze č. 2 tabulka č. 2 včetně nadpisu
zní:
      5.  V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:

      6.  Příloha č. 7 zní:

˙Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013
Sb.
      7. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

      8. V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.