VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

Sbírka:  223/2018 | Částka:  111/2018
9.10.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


223

VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2018
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 17. října 2018 se ke 100. výročí Wa- shingtonské deklarace vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen ˙pětisetkoruna˙).

      (2)  Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Pětisetkoruna v běžném provedení i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,90 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 25 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně pětisetkoruny je na obrysu listiny Washingtonské deklarace vyobrazena heraldická figura českého lva nesoucího na hrudi srdeční štítek znázorňující znak Slovenska. Vlevo, dole a vpravo od obrysu listiny se nachází text ˙ZDAR, ZDAR, ZDAR NAŠÍ SAMOSTATNOSTI CZECHOSLOVAKS!˙. Po obvodu pětisetkoruny je v opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙500 Kč˙ a text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, které jsou od sebe odděleny tečkou. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna při horním okraji mince.

      (2)  Na rubové straně pětisetkoruny je v popředí zobrazena silueta budovy washingtonského Kapitolu, pod kterou se nachází listina s volnou stylizací části textu Washingtonské deklarace a jménem ˙TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK˙. Vlevo od listiny je jméno ˙M.R.ŠTEFÁNIK˙ a vpravo ˙E.BENEŠ˙. Listina překrývá vlajku Československa, v jejím klínu je umístěno písmeno ˙V˙. Po obvodu mince je v uzavřeném opisu text ˙WA- SHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018˙. Při spodním okraji mince je umístěna iniciála autora mince MgA. Jakuba Oravy, která je tvořena písmenem ˙O˙ v rámečku.

      (3)  Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 223/2018 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace


(lícní a rubová strana)


\raster="rg2" \raster="rg3"