VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Sbírka:  224/2018 | Částka:  111/2018
9.10.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


224

VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2018
o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 23. října 2018 se vydává pamětní zlatá mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa (dále jen ˙mince˙).

      (2)  Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,6 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

      (1)  Na lícní straně mince je ztvárněno návrší s lípou. Koruna lipového stromu je překryta štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Uvnitř návrší se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙10 000 Kč˙. Po obvodu mince je v opisu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je při pravém okraji mince za slovem ˙ČESKÁ˙.

      (2)  Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole vyobrazen velký znak Československé republiky. Pod znakem se nacházejí faksimile podpisů Edvarda Beneše, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V dolní části mincovního pole je ztvárněno návrší s lipovou sazenicí. Uvnitř návrší jsou letopočty ˙1918˙ a ˙2018˙. Po obvodu mince je v opisu text ˙VZNIK ČESKOSLOVENSKA˙ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Za slovem ˙VZNIK˙ jsou v rámečku iniciály autora mince akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny kompozicí písmen ˙V˙ a ˙P˙.

      (3)  Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. října 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 224/2018 Sb.
Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa


(lícní a rubová strana)


\raster="rg4" \raster="rg5"