VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2019 o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Sbírka:  28/2019 | Částka:  12/2019
7.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


28

VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2019
o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 a k provedení § 27 odst. 1 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 77/2012 Sb. a zákona č. 136/2017 Sb.:

§ 1

      Seznam odborných úkonů, které jsou prováděny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a výše úhrady výdajů za ně jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.Příloha k vyhlášce 28/2019 Sb.