VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Sbírka:  272/2018 | Částka:  137/2018
7.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


272

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

Čl. I

      Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/ /87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění takto:

      1.  V § 1 se položky 26. ˙pro rezervaci ˙Novodomské rašeliniště˙ a její ochranné pásmo v příloze  XXVI˙, 39. ˙pro rezervaci ˙Soos˙ v příloze  XXXIX˙ a 49. ˙pro rezervaci ˙Velký Špičák˙ v příloze XLIX˙ zrušují.

      2.  Přílohy XXVI, XXXIX a XLIX se zrušují.

Čl. II

      Výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2 o zřízení státních přírodních rezervací ˙Sítovka˙, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; ˙Černá stráň˙, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; ˙U císařské studánky˙, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové a ˙Častovec˙, katastrální území Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové, kraj Východočeský se mění takto:

      1.  V názvu výnosu se slova ˙ ˙Sítovka˙, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové;˙ zrušují.

      2.  V úvodní větě výnosu se slovo ˙Sítovka,˙ zrušuje.

      3.  Věta ˙Rezervace ˙Sítovka˙ se rozprostírá v kat. území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové, na parcele č. 942/20 část, v obvodu lesního závodu v Hořicích, v polesí Nový Hradec Králové, oddělení 104 a o celkové výměře 8,14 ha.˙ se zrušuje.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

      Zrušují se:

  1.  Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu ze dne 28. dubna 1961, kterou byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor ˙Železná hůrka˙.

  2.  Vyhláška Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 17. prosince 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor ˙V jezírkách˙.

Čl. IV

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.