VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2019, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

Sbírka:  193/2019 | Částka:  83/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2019,
kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 6 odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb.:

§ 1

Vzor průkazu insolvenčního správce

      (1)  Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je insolvenčním správcem, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (2)  Vzor průkazu insolvenčního správce, který se vydává fyzické osobě, která je ohlášeným společníkem insolvenčního správce, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministryně spravedlnosti:


Mgr. Benešová v.
r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2019
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2019 Sb.