VYHLÁŠKA ze dne 4. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Sbírka:  68/2019 | Částka:  28/2019
8.3.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


68

VYHLÁŠKA
ze dne 4. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu
a zákon o dočasné ochraně cizinců


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, se mění takto:

      1.  § 2 zní:

˙§ 2

      Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu1)

  1.  Albánii,

  2.  Alžírsko,

  3.  Austrálii,

  4.  Bosnu a Hercegovinu,

  5.  Černou Horu,

  6.  Ghanu,

  7.  Gruzii, s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie,

  8.  Indii,

  9.  Island,

10.  Kanadu,

11.  Kosovo,

12.  Lichtenštejnsko,

13.  Makedonii,

14.  Maroko,

15.  Moldavsko, s výjimkou Podněstří,

16.  Mongolsko,

17.  Norsko,

18.  Nový Zéland,

19.  Senegal,

20.  Spojené státy americké,

21.  Srbsko,

22.  Švýcarsko,

23.  Tunisko,

24.  Ukrajinu, s výjimkou poloostrova Krym a částí Doněcké a Luhanské oblasti pod kontrolou proruských separatistů.˙.

      2.  V § 4 se na konci textu bodu 2 doplňují slova ˙, s výjimkou Podněstří˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Hamáček v. r.