VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2018, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  222/2018 | Částka:  111/2018
9.10.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


222

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb.,
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Čl. I

      V příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb., vyhlášky č. 173/2017 Sb. a vyhlášky č. 109/2018 Sb., se v části ˙Ministerstvo financí˙ v oddíle ˙při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu˙ slova ˙ - interní audit,˙ zrušují.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.
Ministr:


Hamáček v. r.