VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2018 o vydání zlaté mince ˙Hrad Rabí˙ po 5 000 Kč

Sbírka:  198/2018 | Částka:  98/2018
12.9.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


198

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2018
o vydání zlaté mince ˙Hrad Rabí˙ po 5 000 Kč


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 18. září 2018 se v rámci cyklu ˙Hra-dy˙ vydává zlatá mince ˙Hrad Rabí˙ po 5 000 Kč (dále jen ˙mince˙).

      (2)  Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

      (1)  Na lícní straně mince je zobrazen letecký pohled na hradní areál. V pravé části mincovního pole jsou na střeleckých baštách zakomponována stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská orlice. V levé části mincovního pole se nachází text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙5 000 Kč˙ a název cyklu ˙HRADY˙. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna pod textem ˙HRADY˙.

      (2)  Na rubové straně mince je ztvárněn detailní pohled na pozůstatky hradních budov. V levé dolní části mincovního pole je text ˙HRAD RABÍ˙ a ročník ražby ˙2018˙. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází pod ročníkem ražby.

      (3)  Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. září 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.Příloha k vyhlášce č. 198/2018 Sb.
Vyobrazení zlaté mince ˙Hrad Rabí˙ po 5 000 Kč


(lícní a rubová strana)


\raster="rg2" \raster="rg3"