VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  69/2019 | Částka:  28/2019
8.3.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


69

VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky
pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:

Čl. I

      V příloze k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb., vyhlášky č. 46/2013 Sb., vyhlášky č. 20/2014 Sb., vyhlášky č. 198/2014 Sb. a vyhlášky č. 255/2018 Sb., se vkládá nový bod 1, který zní:

˙1. Arménská republika,˙.

Dosavadní body 1 až 17 se označují jako body 2 až 18.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti třetím dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Hamáček v. r.