Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Sbírka:  44/1988 | Částka:  8/1988
19.4.1988

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF.