ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  370/2019 | Částka:  153/2019
31.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


370

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 304/2013 Sb., zákona č. 297/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V části osmé čl. IX bodě 2 se číslo ˙2019˙ nahrazuje číslem ˙2021˙.

      2.  V části osmé čl. IX bodě 4 úvodní části ustanovení se číslo ˙2020˙ nahrazuje číslem ˙2022˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.