ZÁKON ze dne 2. dubna 2003 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004

Sbírka:  122/2003 | Částka:  48/2003
5.5.2003

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

122

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003
o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004

      (1)  Účelem státního dluhopisového programu je úhrada jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004.

      (2)  Maximální rozsah státního dluhopisového programu je 40 000 000 000 Kč.

      (3)  Veškeré závazky vyplývající z  tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 40 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.


Klaus v. r.


Špidla v. r.