7. 6. 2018
ID: 107801

Rozhovor s Pavlem Staňkem

Zdroj: epravo.cz

Pavel Staněk, advokát, prezident České asiciace věřitelů a bývalý první náměstek mimistra spravedlnosti ČR je hostem studia epravo.cz.
V aktuálním rozhovoru jsme s ním hovořili o legislativním stavu novely insolvenčního zákona, modelu nulového oddlužení z pohledu ČAV i o jeho advokátní praxi.
Dámy a pánové, sledujte epravo.cz.