Zákon ze dne 15.1.1946, kterým se zrušuje Exportní ústav československý

13.2.1946 | Sbírka:  13/1946 Sb. | Částka:  6/1946ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 44/1941 Sb., 240/1940 Sb.
13/1946 Sb.
Zákon
ze dne 15. ledna 1946,
kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Exportní ústav československý, zřízený vládním nařízením ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. a reorganisovaný vládním nařízením ze dne 20. června 1940, č. 240 Sb. ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 44 Sb. z r. 1941, se zrušuje. Jeho likvidaci provede ministerstvo zahraničního obchodu.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zahraničního obchodu.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.
za Dr. Ripku