Vyhláška ze dne 1.2.1946 o odběru dětské moučky od. 10. přídělového období

1.2.1946 | Sbírka:  389/1946 Ú.l.I | Částka:  21/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.