Vyhláška ze dne 3.4.1946 č. 7/1946 Svazu o zániku platnosti některých odběrních listů z 10. a dřívějších přídělových období

6.4.1946 | Sbírka:  972/1946 Ú.l.I | Částka:  60/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.