Vyhláška ze dne 16.7.1946, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů

17.7.1946 | Sbírka:  155/1946 Sb. | Částka:  64/1946ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 126/1946 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
155/1946
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 16. července 1946,
kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
V zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů se opravuje v § 4, odst. 1, prvá věta slovo "kteréhokoliv" na "kterékoliv".
Nosek v. r.