Nařízení ze dne 12.12.1919 o vydání státovek 1000korunových československých

12.12.1919 | Sbírka:  640/1919 Sb. | Částka:  135/1919ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 641/1919 Sb.
Pasivní derogace: 79/1937 Sb.
640/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 12. prosince 1919
o vydání státovek 1000korunových československých.
§ 1.
Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati dle vyhlášky uveřejněné zároveň pod čís. 641 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze, jakož i u všech odboček státovky na tisíc korun československých s datem 15. dubna 1919.
§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení provedl.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Houdek v. r.