Vyhláška ze dne 8.6.1948 o platnosti ústřižků 1 až 4 z 39. přídělového období z lístku na brambory 7

10.6.1948 | Sbírka:  1098/1948 Ú.l.I | Částka:  107/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.