Vyhláška ze dne 27.6.1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.

27.6.1948 | Sbírka:  1256/1948 Ú.l.I | Částka:  126/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1948 Sb.
Pasivní derogace: 210/1950 Ú.l.I, 2040/1948 Ú.l.I
1256/1948 Ú.l.I
Vyhláška
ministra průmyslu
ze dne 27. června 1948
o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.
Podle § 1, odst. 4 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, vyhlašuji po slyšení pověřence průmyslu a obchodu, že dnem 1. ledna 1948 byly znárodněny zestátněním tyto podniky:
A.
Podle § 1, odst. 1, č. 2 tohoto zákona, poněvadž jde o podnik pro těžení sádrovce:
Prvé československé sádrové závody, Rauchwerger a spol., se sídlem ve Spišské Nové Vsi.
B.
Podle § 1, odst. 1, č. 3 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro zpracování nebo opracování kamene, které mají alespoň deset brousicích strojů nebo dvě pily na kámen:
1. F. Foit a syn, továrna na zpracování kamene a žulové lomy v Doupí u Telče, se sídlem v Doupí, spr. okr. Dačice,
2. Albert Frster, se sídlem v Cukmantlu, spr. okr. Jeseník,
3. Ing. Petr Holec a. s., se sídlem v Kroměříži,
4. Antonín Podpěra, se sídlem ve Světlé nad Sázavou, spr. okr. Ledeč nad Sázavou,
5. Jan Rada a syn, žulové lomy a kamenické závody, Praha XI., lomy v Nečini a Lipnici, se sídlem v Praze-Žižkově, Táborská 20.
C.
Podle § 1, odst. 1, č. 4 tohoto zákona, poněvadž jde o strojní štěrkovny s kapacitou nejméně deset tisíc tun ročně:
1. Akciová společnost drobových lomů Geisler & Srna, se sídlem v Ostravě,
2. Ing. Alfréd Appel, kamenolom, se sídlem v Nitře, Krížna ul. 1,
3. Basaltschotterwerk des Kreises Brx in Obernitz, se sídlem v Mostě,
4. Centrolomy, andezitové a čedičové lomy, spoločnosť s r. o., se sídlem v Bratislavě, ul. Červenej armády 43,
5. Chýnovské vápenky, společnost s r. o. v Praze, se sídlem v Praze II., Dlážděná 2,
6. Lulečské spojené kamenolomy Ing. Jaroslav Jáchymek, společnost s ručením obmezeným, se sídlem v Brně, Obilní trh 4,
7. Hynek Mužík, kameňolomy a obchod s drevom, Lipt. Hrádok, se sídlem v Liptovském Hrádku, spr. okr. Lipt. Sv. Mikuláš,
8. V. Mller a spol., čedičové lomy, Smečno, se sídlem ve Smečně čp. 73, spr. okr. Slaný,
9. Olšanské kamenolomy R. Fiala a spol., se sídlem v Olšanech, spr. okr. Vyškov,
10. Silika, akciová společnost pro výrobu stavebních hmot, se sídlem v Praze II., Florenc 5,
11. Teltschikovy kamenolomy a štěrkárna, maj. Fuchs & Lemke, Jakubčovice u Oder, se sídlem v Jakubčovicích nad Odrou, spr. okr. Opava,
12. František Vaško a spol., žulové lomy a autodoprava Pardubice v likvidaci, se sídlem v Pardubicích čp. 660.
D.
Podle § 1, odst. 1, č. 5 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu chemicko-farmaceutickou nebo farmaceutickou:
1. "Eko", chemicko-farmaceutická továrna Dr. Mr. Bohumír Rakušan a spol., se sídlem v Praze XII., Uruquayská 6,
2. "V. Janeš" a spol., se sídlem v Praze III., Říční 10,
3. Dr. Mr. Zdeněk F. Klan, farmaceuticko-chemická laboratoř, se sídlem v Praze XIII., V Olšinách čp. 1017,
4. Labora, J. Schneider, G. Baudoin a spol., komanditní spol., se sídlem v Praze II., Soukenická 12,
5. F. Liebl, se sídlem v Praze VIII., Voctářova 8,
6. "Mariatherma", továrna lučebnin a léčiv, akciová společnost v Praze, se sídlem v Praze - Strašnicích, Černokostelecká 1218,
7. Dr. Jaroslav Prášek, chemicko-farmaceutický podnik, se sídlem v Běchovicích č. 36, spr. okr. Říčany.
E.
Podle § 1, odst. 1, č. 6 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu lékařských nebo léčebných přístrojů, nástrojů neb zařízení užívaných převážně pro léčebné a ošetřovací ústavy a lékařské ordinace:
1. Akciová společnost pro průmysl dentální, se sídlem v Praze II., Na Florenci 21,
2. "Chirana", továrna na lékařské a laboratorní přístroje a nástroje a. s., se sídlem v Praze II., Na Poříčí 9,
3. Pučan a Pospíšil, se sídlem v Brně, náměstí Svobody 18,
4. Ing. Miroslav Vinopal, továrna roentgenových přístrojů META, se sídlem v Modřanech, Chodská 477, spr. okr. Praha-venkov-jih.
F.
Podle § 1, odst. 1, č. 8 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výroby obvazového zboží nebo lékařské vaty:
1. Ráček, spojené průmyslové, obchodní a montánní závody, akc. spol. ve Veverské Bítýšce, se sídlem ve Veverské Bítýšce, spr. okr. Tišnov,
2. Továrna obvazových látek Miloslav Hurych, se sídlem v Novém Bydžově,
3. Výroba obvazových látek Josef Kučera, společnost s r. o. v Ústí nad Orlicí, nást. Kocian a spol., se sídlem v Ústí nad Orlicí.
G.
Podle § 1, odst. 1, č. 9 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu mýdla:
1. Evona, továrna toiletních mýdel a parfumerií, společnost s r. o., se sídlem v Uhříněvsi, spr. okr. Říčany,
2. Hellada, továrna na mýdla, Kadlec a synové, se sídlem v Praze - Michli, Táborská 498,
3. Josef Krassl, se sídlem v Brně, Na špitálce 8,
4. Parfumerie a továrna jemných mýdel F. Procháska, akciová společnost, se sídlem v Praze VII., U Průhonu 700,
5. Josef Pilnáček, se sídlem v Hradci Králové, Pospíšilova čp. 281,
6. Jan Ručka, se sídlem v Ostravě, Hornopolní čp. 1173,
7. Slovenská továreň na mydlo a čistiace prostriedky, Viktor Ruttkay, Žilina, ul. Martina Rázusa za bitunkom, se sídlem v Žilině,
8. "Standard", brněnská parní továrna na speciální mýdla, společnost s r. o. v Brně, se sídlem v Brně, U vlečky 2,
9. Šoltés a Haas, výroba mydla, chemických a kozmetických článkov, se sídlem v Porůbce, spr. okr. Lipt. Sv. Mikuláš,
10. Jan Vilímek, se sídlem v Lipníku nad Bečvou, spr. okr. Hranice.
H.
Podle § 1, odst. 1, č. 10 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky, které druhem, způsobem výroby nebo svým rozsahem jsou významné v oboru výroby kosmetických přípravků, nebo výrobků:
1. "Alpa", továrna lučebních a kosmetických přípravků Josef Veselý, Brno - Král. Pole, se sídlem v Brně - Králově Poli, Ugartova 28,
2. J. Lakomý, chemická továrna, společnost s r. o., se sídlem v Brně, Jindřicha Procházky 10,
3. Mouson & Co., se sídlem v Ostravě, Kostelní 20,
4. Továrna na zubní přípravky Thymolin, Fr. Schnbling, se sídlem v Praze I., Malé nám. 13,
5. Frant. Vítek a spol., továrna kosmetických a dietetických přípravků, společnost s r. o., se sídlem v Praze II., Vodičkova 33.
CH.
Podle § 1, odst. 1, č. 12 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu radioelektrických zařízení podle zákona ze dne 26. června 1947, č. 128 Sb., jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními:
1. "Iron" Ing. Galoda & spol., se sídlem v Brně - Židenicích, Habrmanova 40,
2. Miloš Jaňour, tov. radiotelef. telef. a slaboproudých zařízení, se sídlem v Praze VII., U Průhonu 9,
3. Markofon - radio, výroba radiových zařízení Ing. Markov & spol., se sídlem v Brně, Husova 8,
4. Radioslavia, akciová společnost pro telegrafii a telefonii bez drátů, se sídlem v Praze XIII., tř. krále Jiřího 55.
I.
Podle § 1, odst. 1, č. 14 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu šroubů, nýtů, matic nebo kolejnicových upevňovadel:
1. E. Katschner, se sídlem v Polici nad Metují, spr. okr. Broumov,
2. Marek a Jasanský, se sídlem v Hvězdonicích, spr. okr. Benešov,
3. J. Mrklas a syn, se sídlem v Železném Brodě, spr. okr. Semily,
4. Plzeňská šroubárna a továrna na drátěné zboží a. s. v Plzni, se sídlem v Plzni, Letná,
5. Šrouby - Drdla", továrna na šrouby a kovové zboží, se sídlem v Praze II., Vodičkova 41,
6. Oldřich Štancl, maj. Jos. Kohlík, tovární výroba závitořezných nástrojů, se sídlem v Praze XI., tř. maršála Koněva 158,
7. Leopold Telatko, se sídlem v Žatci,
8. Gustav Teller, se sídlem v Plzni,
9. Továrna na šrouby Viktor E. Fissené v Žatci, se sídlem v Žatci,
10. Továrna na železné a kovové zboží, akciová společnost v Českých Budějovicích, se sídlem v Č. Budějovicích,
11. Hynek Uher, se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Husova 363, spr. okr. Třebíč,
12. Josef Uher a spol., specielní továrna na šrouby a fass. částí Brno - Židenice, se sídlem v Brně - Židenicích, Masarykova 28.
J.
Podle § 1, odst. 1, č. 16 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro tovární výrobu montovaných a polomontovaných staveb, jejich konstrukcí nebo dílců:
1. Jaroslav Ampapa, se sídlem v Okříškách, spr. okr. Třebíč,
2. Delta, dřevoprůmysl ve Vsetíně, se sídlem ve Vsetíně,
3. Ing. František J. Hodek, se sídlem v Praze XV. - Braníku, Modřanská čp. 516,
4. Christopf & Unmark, se sídlem v Černousech, spr. okr. Frýdlant,
5. Jindřich Kolowrat, se sídlem v Dianaberku, spr. okr. Tachov,
6. Moravský dřevoprůmysl Jiří Barthel a spol., se sídlem v Rájci, spr. okr. Boskovice,
7. Ing. Hubert Rsler, výroba nábytku, se sídlem v Doksech, spr. okr. Dubá.
K.
Podle § 1, odst. 1, č. 17 tohoto zákona, poněvadž jde o pily se zařízením o denní výkonnosti pořezu alespoň 10 plm kulatiny při osmihodinovém provozu:
1. Ferd. Adámik a syn, parná pila a stoláreň, se sídlem v Bytči,
2. Josef Alexa, se sídlem v Bedřichově, spr. okr. Boskovice,
3. Arcibiskupská parní pila, se sídlem v Ostravici, spr. okr. Místek,
4. Arcibiskupská pila, se sídlem v Rajnochovicích, spr. okr. Holešov,
5. Fr. Bachan a spol., pila a výroba beden, se sídlem v Hluku, spr. okr. Uherské Hradiště,
6. Milan Bartáky a spol., predtým Viktor Hoffman a syn, se sídlem v Žilině,
7. J. A. Benda, se sídlem v Kopidlně, spr. okr. Jičín,
8. Ig. Blažej, továrna nábytku, parní pila a obchod dřevem v Porubě u Svinova, společnost s r. o., se sídlem v Porubě, spr. okr. Bílovec,
9. Karel Blažek, pila a obchod dřívím, se sídlem ve Věšíně, spr. okr. Blatná,
10. Bratia Strenitzer, majiteľ Ladislav Strenitzer, se sídlem v Banské Bystrici,
11. "Bučina" drevopriemyselná účastinná spoločnosť, se sídlem ve Zvoleni, Rázusova 1,
12. Burian Alois, dřevoprůmysl, se sídlem v Sedlčanech čp. 447,
13. Císarik a spol., drevopriemysel v Turzovke, se sídlem v Turzovke, spr. okr. Čadca,
14. Dobronivský drevopriemyselný podnik, Missura a spol., se sídlem v Dobré Nivě, spr. okr. Zvolen,
15. "Drevoobchodná a drevopriemyselná spoločnosť, Grossmanová a spol.", se sídlem v Banské Bystrici,
16. "Drevopol" drevopriemysel, H. Schranz, se sídlem v Rájeckých Teplicích, spr. okr. Žilina,
17. "Drevo Tatra" Július Faško, parná píla a obchod s drevom, se sídlem ve Spišské Nové Vsi,
18. Dřevoprůmyslová akciová společnost, se sídlem v Praze VIII., Palmovka,
19. Augustin Duda, se sídlem ve Starých Hamrech, spr. okr. Místek,
20. Dr. Karel Engliš mladší, se sídlem ve Velkém Tresném, spr. okr. Boskovice,
21. Ernest Hummel, parná píla a obchod s drevom, se sídlem v Dobšiné, spr. okr. Rožňava,
22. Jindřich Hbel, parní pila a velkoobchod dřívím Jihlava, se sídlem v Jihlavě,
23. "Industria", účastinárska spoločnosť pre produkciu dreva, se sídlem v Banské Bystrici,
24. Val. Jadrníčka syn, továrna na dřevěné zboží a parní pila ve Fryštáku u Holešova, Morava, se sídlem ve Fryštáku, spr. okr. Holešov,
25. Jauker a Fiala, pilařství, tesařství a truhlářství v Č. Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích,
26. Jan Kadlec a spol., se sídlem v Novém Městě na Moravě,
27. JUDr. Adolf Kostečka, pila, se sídlem v Suchdole nad Lužnicí, spr. okr. Třeboň,
28. Jan J. Kouba, dřevoprůmysl Chrudim, se sídlem v Chrudimi III/437,
29. Čeněk Kruml a spol., se sídlem v Ráji, spr. okr. Čáslav,
30. Maxe Kulky vdova a spol., se sídlem v Novém Hrozenkově, spr. okr. Vsetín,
31. Emil Kunze, severočeská továrna na nábytek z ohýbaného dřeva, Horní Litvínov, se sídlem v Horním Litvínově, spr. okr. Most,
32. Kvasňa a spol., se sídlem v Čáslavi čp. 303,
33. "Lesna", dřevařská akciová společnost, se sídlem v Praze I., Národní 25,
34. Ludvíkovský dřevoprůmysl Drechsler a spol., komanditní společnost, se sídlem v Ludvíkově, spr. okr. Bruntál,
35. Rudolf Matějka, pila a obchod dřívím v Týništi n. Orl., se sídlem v Týništi nad Orlicí, spr. okr. Rychnov nad Kněžnou,
36. Ing. Ján Muránský, obchod drevom a spracovanie dreva, se sídlem v Banské Bystrici,
37. Jos. Nesvadba, se sídlem v Pasekách nad Jizerou, spr. okr. Jilemnice,
38. Ján Nevola, drevopriemysel, se sídlem v Hvozdnici, spr. okr. Bytča,
39. Parná píla a drevopriemysel Jelenčík a spol. v Tvrdošíne, se sídlem v Tvrdošíne, spr. okr. Trstená,
40. Parná píla a továreň na drevnú vlnu A. Luby, se sídlem ve Spišském Podhradie, spr. okr. Levoča,
41. Parná píla veľkostatku Krajná Poľana, L. Vančura a spol., se sídlem v Krajné Poľaně, spr. okr. Stropkov,
42. Parní pila, výroba beden a žlábkovitých lišt Karla Schwarzenberga v Modřanech u Prahy, se sídlem v Modřanech, spr. okr. Praha-venkov-jih,
43. Pila v Slavonicích, se sídlem v Slavonicích, spr. okr. Dačice,
44. Podtatranský drevopriemysel, Jozef Bučko, Poprad, se sídlem v Popradu,
45. F. Pražan, se sídlem v Poličce,
46. Jindřich Procházka, Polná, parní pila, hoblárna, velkoobchod dřevem, sušárny dřeva, výroba beden, mlýn, továrna na škrob a škrob. moučku, se sídlem v Polné, spr. okr. Havlíčkův Brod,
47. Jan Prokša, se sídlem v Pelhřimově čp. 449,
48. Průmysl Karla Schwarzenberga na Orlíku, se sídlem na Orlíku, spr. okr. Písek,
49. F. Sedláček, parní pila a parketárna v Bučovicích, se sídlem v Bučovicích, spr. okr. Vyškov,
50. J. Schmidt a spol., parní pila a dřevoprůmysl, se sídlem v Karlovicích, spr. okr. Bruntál,
51. Karel Staffa, se sídlem v Broumově,
52. J. Stamberg, se sídlem v Dolní Bučici, spr. okr. Čáslav,
53. A. Straub, dřevoprůmysl a velkoobchod dřívím, národní správa, se sídlem v Plzni, Leninova 58,
54. Jan Štencl, parketárna a pila v Lošticích, se sídlem v Lošticích, spr. okr. Zábřeh,
55. Tatranský drevopriemysel, F. Lichtenstein, se sídlem v Breznu nad Hronom, osada Kubická, spr. okr. B. Bystrica,
56. A. Vančura, parní pila, obchod dřívím a uhlím a stavebninami a cementářství, Zábrdovice čp. 41, p. Křinec, se sídlem v Zábrdovicích čp. 41, spr. okr. Nymburk,
57. V. Vančura, parná pila a veľkoobchod drevom, se sídlem v Dobšiné, spr. okr. Rožňava,
58. F. & B. Vepřek, parní pila a velkoobchod dřívím, se sídlem v Lipníku nad Bečvou, spr. okr. Hranice,
59. Zemplínske lesné hospodárstvo, účastinná spoločnosť, se sídlem v Ružomberoku.
L.
Podle § 1, odst. 1, č. 18 tohoto zákona, poněvadž jde o cihelny s technickým zařízením na roční výrobu alespoň dvou milionů kusů cihlářských výrobků:
1. Josef Abrhám, se sídlem v Kunovicích, spr. okr. Uherské Hradiště,
2. Lud. Belcrediho první líšeňská parostrojní cihelna, se sídlem v Líšni, spr. okr. Brno,
3. Bratislavská tehelňa, se sídlem v Bratislavě,
4. Dmtr a spol., tehelňa, se sídlem v Trnavě,
5. Dipl. Ing. Fulda, Hoch-, Tief-, Industrie- und Eisenbetonbau Gesellschaft, se sídlem v Českém Těšíně,
6. Josefa svobodného pána Hrubého z Gelenj, parostrojní pivovar, sladovna a továrna na hliněné a šamotové zboží v Červených Pečkách, se sídlem v Červených Pečkách, spr. okr. Kolín,
7. Jaroslav Huráb, cihlářský průmysl, se sídlem v Boskovicích,
8. Jawurek & Co, Dampfziegelei und Chamottenwarenfabrik Zablatsch-Oderberg, se sídlem v Záblatí, spr. okr. Fryštát,
9. Jurkovičova tehelňa, Trnava, se sídlem v Trnavě,
10. Ing. Ludwig Kametz, cihelna, se sídlem v Českém Těšíně,
11. Jan Kopista, se sídlem v Uhřeticích, spr. okr. Chrudim,
12. Dr. Igor Kováč, parná tehelňa, se sídlem v Trnavě, Seredská cesta 28,
13. F. Kreysa, Staňkov, se sídlem ve Staňkově, spr. okr. Horšovský Týn,
14. Hynek Oksner, se sídlem v Biskupicích čp. 29, spr. okr. Uherský Brod,
15. Pawlu Františka syn, parní cihelna, nár. spr., se sídlem v Brně - Kr. Pole, Cimburkova 4,
16. Prvá nitrianská továreň na tehly a hlinené výrobky, František Parízek v Nitre, se sídlem v Nitre,
17. Prvá oravská parotehelňa G. Csillaghy, se sídlem v Istebném n. Or., spr. okr. Dolný Kubín,
18. Prvá žilinská tehelňa, úč. spol., se sídlem v Žilině,
19. Ružomberská parostrojná tehelňa, účastinárska spoločnosť, se sídlem v Ružomberoku,
20. Škridlová továrňa, akciová spoločnosť, Malá Máňa, se sídlem v Malé Máně, spr. okr. Nové Zámky,
21. Tehelňa Jasovksého premonštrátského kanoníckého opátstva, se sídlem v Jasově, spr. okr. Moldava.
M.
Podle § 1, odst. 1, č. 20 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu nebo úpravu technických plynů:
1. Český průmysl na výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze, se sídlem v Praze II., Panská 9,
2. Hydroxygen, akc. spol., se sídlem v Praze II., Vladislavská 15,
3. Závody Aga a. s. Praha, se sídlem v Praze II., Revoluční tř. 24.
N.
Podle § 1, odst. 1, č. 21 tohoto zákona, poněvadž jde o podnik pro výrobu fotografického materiálu:
Továrna na fotografické papíry "Neobrom", společnost s r. o. v Brně, se sídlem v Brně, ul. Jindřicha Procházky 6/10.
O.
Podle § 1, odst. 1, č. 22 tohoto zákona, poněvadž jde o koželužny, jirchárny a podniky kožedělné nebo gumárenské, které se zbývají též výrobou koželužskou nebo jirchářskou:
1. Akciová společnost pro průmysl kožešnický, se sídlem v Praze I., Michalská 11,
2. Brněnská továrna na kůže, akciová společnost, dříve Vojtěch Laseker, se sídlem v Brně,
3. Dolit a. s., se sídlem v Praze II., Štěpánská 45,
4. Gustav Freund a syn, se sídlem v Třebechovicích pod Orebem, spr. okr. Hradec Králové,
5. Ing. Josef Hanus, továrna na činění a barvení kožešin, se sídlem v Hlinsku, Purkyňova 834, spr. okr. Chrudim,
6. Antonín Hladík, se sídlem v Třebechovicích pod Orebem, spr. okr. Hradec Králové,
7. F. Horák a syn, se sídlem v Miříně, spr. okr. Velké Meziříčí,
8. Heřman Hřebíček, se sídlem v Malenovicích, spr. okr. Uherské Hradiště,
9. Antoním Jelínek a syn, továrna na kůže - Velké Meziříčí, se sídlem ve Velkém Meziříčí,
10. F. Jelínek a syn, se sídlem v Týništi nad Orlicí, spr. okr. Rychnov nad Kněžnou,
11. F. J. Jiruška & syn, se sídlem v Týništi nad Orlicí, spr. okr. Rychnov nad Kněžnou,
12. Jur. Lacko a synovia, se sídlem v Lipt. Sv. Mikuláši,
13. Martin Nahálka a spol., továreň na remeň a obuv, Ondrášová, se sídlem v Ondrašové, spr. okr. Lipt. Sv. Mikuláš,
14. Novobydžovské kožařské závody a. s., Nový Bydžov, se sídlem v Novém Bydžově,
15. Dipl. Ing. Otto Novotný a spol., továrna na usně, Znojmo, se sídlem ve Znojmě,
16. Olga, továrna obuvi, Vojtěch Chlůd, Baťov, se sídlem v Otrokovicích, spr. okr. Zlín,
17. Ing. A. Pacovský, se sídlem v Nišovicích, spr. okr. Strakonice,
18. Jan Pivečka, se sídlem ve Slavičíně, spr. okr. Uherský Brod,
19. Adalbert Riedel, továrna na kůže a kožené zboží v Třebechovicích, se sídlem v Třebechovicích pod Orebem, spr. okr. Hradec Králové,
20. Bohumil Seidl, nást. Ing. Jar. Vik, vydělávání a chemická barvírna kožešin, Česká Skalice, se sídlem v České Skalici, spr. okr. Náchod,
21. Václav Schnbach, továrna na brašnářské zboží a úprava koží, se sídlem v Černovicích, spr. okr. Kamenice nad Lipou,
22. Schwarzkopf & spol., akciové továrny na usně, obuv a řemeny, se sídlem v Sušici,
23. Bohumil Singer, továrna na kůže, hnací řemeny a kožené zboží v Klatovech, se sídlem v Klatovech,
24. Sivo Dr. S. Wohlfahrt, se sídlem v Praze VIII. - Libni, Drahobejlova č. 945,
25. Aug. Skřivana dědic Binsko, se sídlem v Krucemburku, spr. okr. Chotěboř,
26. Továreň na podošvový remeň, Lacko, Pálka a spol., se sídlem v Lipt. Sv. Mikuláši,
27. Továrna na kůže Ing. Dr. Treusch a spol., komanditní společnost, Praha - Podbaba, se sídlem v Praze - Bubenči 81,
28. Továrna na usně Ing. Capoušek, se sídlem v Hradci Králové, Kukleny čp. 109-111,
29. Továrna na usně v Třebechovicích p./O., Bratří Vitouškové, se sídlem v Třebechovicích pod Orebem,
30. Továrna na kůže Plunder et Pollak, akc. spol., se sídlem v Litoměřicích,
31. Žalhostické koželužny Arnošt Linhardt, se sídlem v Žalhosticích, spr. okr. Litoměřice.
P.
Podle § 1, odst. 1, č. 23 tohoto zákona, poněvadž jde o podniky pro výrobu dřevoviny nebo lepenky:
1. Litovelská papírna, J. Eisenmeier, se sídlem v Olomouci,
2. Arnošta Naudorfa nást., továrna na dřevovinu a lepenku, se sídlem v Merklíně, spr. okr. Jáchymov,
3. Továrna na lepenkové a papírové zboží, "Kawede", majitel Willy Dietzel, se sídlem v Praze - Žižkově, Husova tř. čp. 502.
O tom dávám věděti s účinkem doručení.
Ministr:
Kliment v. r.