Vyhláška ze dne 10.12.1949, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva výživy ze dne 8. listopadu 1949, č. 1091 Ú.l.I, o přídělu kukuřice na nákup selat

13.12.1949 | Sbírka:  1174/1949 Ú.l.I | Částka:  203/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 1091/1949 Ú.l.I