Vyhláška ze dne 10.10.1951 o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků

22.10.1951 | Sbírka:  79/1951 Sb. | Částka:  42/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
79/1951 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 10. října 1951
o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Vydávají se mince československé měny po 20 h z hliníku. Z kilogramu kovu se razí 2000 kusů. Průměr mince je 16 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů 4/100 ve váze.
(2) Na líci dvacetníku je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu dvacetníku je snop klasů se srpem do něho vetknutým a s lipovou ratolestí, ovinutý stužkou a označení hodnoty číslicí "20". Vpravo dole je jméno autorovo "O. ŠPANIEL".
§ 2
(1) Hliníkové dvacetníky počne Státní banka československá vydávati do oběhu dnem vyhlášení této vyhlášky.
(2) Dosavadní mince po 20 h zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.
Kresba hliníkového dvacetníku: